Kierunki studiów

Oferta na rok akademicki 2024/2025

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wydział Chemii


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


System Internetowej Rekrutacji 2024/2025