Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wydział Anglistyki


Wydział Biologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Studiów Edukacyjnych


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024