Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Wydział Anglistyki


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024