Kierunki studiów

Oferta na rok akademicki 2024/2025

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Wydział Anglistyki


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Historii


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


System Internetowej Rekrutacji 2024/2025