Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Historii


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Studiów Edukacyjnych


System Internetowej Rekrutacji 2021/2022