Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Wydział Anglistyki


Wydział Biologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Teologiczny