Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Nadnotecki Instytut UAM w Pile


Wydział Anglistyki


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Filozoficzny


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Historii


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Wydział Socjologii


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Teologiczny


System Internetowej Rekrutacji 2023/2024