Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Socjologii


System Internetowej Rekrutacji 2022/2023