Kierunki studiów

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Wydział Anglistyki


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Filozoficzny


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Historii


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Wydział Socjologii


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Teologiczny


System Internetowej Rekrutacji 2021/2022