Kierunki studiów

Oferta na rok akademicki 2024/2025

Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Międzydziedzinowe Studia Indywidualne


Wydział Anglistyki


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Etnolingwistyki


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Filozoficzny


Wydział Fizyki


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Wydział Historii


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk o Sztuce


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Psychologii i Kognitywistyki


Wydział Socjologii


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Teologiczny


System Internetowej Rekrutacji 2024/2025