Poniższa lista wyświetla tylko te kierunki, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Collegium Polonicum w Słubicach


Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa


Wydział Archeologii


Wydział Biologii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Historii


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Studiów Edukacyjnych