Poniższa lista zawiera również kierunki, na których postępowanie rekrutacyjne zostało już zakończone. Możesz ograniczyć wyświetlanie listy do kierunków:

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne


Nadnotecki Instytut UAM w Pile


Wydział Anglistyki


Wydział Biologii


Wydział Chemii


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Fizyki


Wydział Historyczny


Wydział Matematyki i Informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk Społecznych


Wydział Neofilologii


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Teologiczny